Opdrachtgevers

Mooi dat je hier bent. Dat geeft mij de gelegenheid om even uit te leggen waarom je hier geen rijtje van bedrijven of organisaties ziet.

Eén van de belangrijkste waarden binnen Ministrare is vertrouwen. Het is een geweldig voorrecht om met mensen of groepen voor kortere of langere tijd te mogen optrekken. Maar het is voor mij een erecode om mijn opdrachtgevers niet zelf in de etalage te zetten. Uiteraard kan ik je een indruk geven van het type opdrachtgevers en cliënten dat Ministrare heeft:

  • ondernemers en leidinggevenden
  • medewerkers uit MKB (1 – 150+ medewerkers)
  • kerkenraden
  • onderwijs organisaties
  • nutsbedrijven

Heb jij een vraagstuk waarin jij naar een oplossing zoekt? Informeer naar de mogelijkheden.